Gjør utarbeidelse av turnus enklere

Ønsker du å bruke mindre tid på turnusarbeid?

Dynamon

Dynamon forenkler og effektiviserer utarbeidelse av turnus.

Om oss

Dynamon er et teknologiselskap i Bergen, som i dag består av Hilde, Christer, Siv og Julie.

Sammen med utviklerteamet arbeider vi mot ett felles mål. Vi skal effektivisere og forenkle utarbeidelse av turnus – samtidig som vi har det gøy på jobb:-)

Våre tjenester

Vi har lang og bred erfaring innen organisasjon, ledelse, IKT, prosjekt og drift.

Vi har spesialisert oss på å tilby kundetilpassede løsninger for å møte de unike behovene til våre kunder. 

Vi tilbyr lisens for bruk av Dynamon (SaaS), rådgivning og kurs.

Hvorfor velge Dynamon?

Hva sier kundene?

“Vi brukte Dynamon til å arbeide frem et beslutningsgrunnlag for omlegging av turnus til langvakter på helg og ukedager ved å simulere nye turnuser og hvilke konsekvenser omleggingen vil gi for de ansattes turnuser. Vi erfarte at det ga oss stor økonomisk effekt å ha et verktøy der du må ta aktive valg for disponering av antall ansatte og hvilken kompetanse vi trengte på alle vakter.”
Ina Killingrød Greve
Prosjektleder Helse - og omsorg i Vestnes Kommune
“For oss har det vært avgjørende å samarbeide med Dynamon for å identifisere mulighetsrommet i vår turnus for å tilfredsstille alle krav til forsvarlig drift i kombinasjon med ferieavvikling for ansatte.”
Terje Hammer
Telenor Kystradio
"Når vi har brukt Dynamon, har vi brukt mindre tid på turnus og administrasjon; noe som gir mer tid til ledelse"

"Ved å bruke Dynamon effektiviserer vi turnusprosessen og reduseres stressmomentet for ledere"
Bjørn Trehjørningen Solberg
Driftsrådgiver| Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune

Gjør utarbeidelse av turnus enklere

La oss vise deg hvordan Dynamon kan effektivisere arbeidet med turnusplanlegging for din organisasjon.

© 2023 All Rights Reserved.