Optimalsert turnusplanlegging

Dynamon forenkler og effektiviserer arbeidet med utarbeidelse av turnus

Nå slipper du å manuelt punche vaktkoder i en vaktplan!

Dynamon er et støttesystem til ditt turnussystem

Hvorfor Dynamon

Dynamon på skjerm

I Dynamon kan du enkelt utarbeide turnus:

Ansatte

Spesifiser hvordan ansatte skal arbeide i turnus

Bemanningsplan

Spesifiser riktig kompetanse i riktig antall og til riktig tid

Generer turnus

Dynamon genererer automatisk den beste turnusen basert på hvordan ansatte skal arbeide og bemanningsplanen for din avdeling. Importerer turnus til ditt turnussystem for iverksetting.

Ta kontakt for en uforpliktende prat på telefon 95 26 12 18
eller på info@dynamon.no