Hilde Ulvik Hordnes står bak systemet Dynamon, som skal forenkle turnusarbeidet i flere bransjer.

Artikkel i BT skrevet av Tina Totland Jenssen og Alice Bratshaug (foto)

Publisert: 29. juni 2022

Det var juleferien i 2019. Hilde Ulvik Hordnes (49) fra Bergen hadde reist til fjells og familien var på skitur.

Selv satt hun igjen på hytten. Vaktplanen til rundt 80 ansatte i kommunens helsesektor skulle frem. Julefreden var avbrutt av et excel-mareritt, og frustrasjonen var enorm.

Hordnes bestemte seg: Hun hadde laget sin siste vaktplan.

Likevel har hun viet også de siste årene til vaktplaner.

Hun hadde lenge lurt på hvorfor ingen hadde laget et enklere system. Nå ville hun gjøre det selv.

Vaktkodene for hver ansatt føres fortsatt manuelt inn i excel.

Frustrasjon ble inspirasjon

– Det har kanskje ikke krevd blod, men absolutt svette og tendenser til tårer, sier Hordnes om de mange timene hun har brukt på vaktplaner.

Ifølge sykepleieren, som også er økonom, er det ikke uvanlig å bruke en tredjedel av arbeidstiden på turnusarbeid i løpet av et år.

Mange ansatte gir mange kombinasjonsmuligheter i en årsturnus, og vaktkodene for hver ansatt føres manuelt inn i tusenvis av tomme ruter.

Samtidig skal bemanningsbehovet være dekket og ansattes behov og interne avtaler ivaretatt, i tråd med arbeidsmiljøloven.

– Det er som å skulle løse 100 rubiks kuber uten å ha oppskriften. Mye matematikk.

 

Hordnes jobbet tidligere som sykepleier på nyfødtintensiv avdeling på Haukeland, men sluttet da hun fikk helseproblemer av å jobbe nattevakter.

Hordnes trivdes på nyfødtavdelingen på Haukeland, men nattevaktene gikk ut over helsen.

Startet opp under pandemien

Sammen med et utviklerfirma har Hordnes utviklet selskapet Dynamon, som ifølge henne lager tilpassede vaktplaner på under fire timer.

TV 2, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune tester ut systemet som pilotkunder.

I 2020 stiftet hun selskapet, Hordnes er den eneste ansatte i dag. En nyansatt teknologidirektør starter imidlertid i september.

Hordnes forteller at det er investert betydelig egenkapital inn i selskapet, i tillegg til 3,8 millioner kroner i midler fra Innovasjon Norge.

Vil få helsepersonell til å bli i yrket

Hordnes har også et mål om å bidra til redusert sykefravær, flere heltidsstillinger og mindre frafall fra helsesektoren.

Norge mangler i dag rundt 5900 sykepleiere og 16.000 helsepersonell, ifølge Navs bedriftsundersøkelse fra 2022.

– En turnus som tar bedre hensyn til folks hverdag vil gjøre at folk blir lenger i yrket, tror gründeren.

Margareth Haaland Gilja og Magnus Aase Haaland bruker også mye tid på å lage vaktplaner hvert år

Hun får støtte fra Margareth Haaland Gilja som er ansvarlig for prosjektet på Haraldsplass.

– Det er krevende å jobbe turnus. Vi er opptatt av å ha turnuser som ivaretar de ansattes helse, og prøver å unngå kveldsvakt med påfølgende dagvakt.

Gilja og Magnus Aase Haaland, leder for Bemanningssenteret på Haraldsplass, håper at systemet kan frigjøre tid som ledere kan bruke på andre ting – som å fokusere på fagutvikling og oppfølging av medarbeidere.

Sykepleier Rikke Kvamstø Iversen (25) har jobbet på Haraldsplass i tre år. Hun går i tredelt turnus og forteller at kveldsvakter med påfølgende dagvakt sliter mest på.

– Nå har jeg bare meg selv og samboeren å tenke på. Om det skulle komme barn inn i bildet vil det hemme meg mer å jobbe slik.

Rikke Kvamstø Iversen jobber dag, kveld og nattevakter på Haraldsplass Diakonale Sykehus. FOTO: ALICE BRATSHAUG

Mangel på forbilder

Norge ligger bakpå i andel kvinnelige gründere sammenlignet med andre europeiske land, ifølge en rapport fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Kun fem prosent av norske kvinner i alderen 18–64 år ønsket å starte egen bedrift i 2021.

Google Norge står bak initiativet WeStart, som skal hjelpe kvinnelige gründere med nettverk og vekst. Hordnes er en av 31 kvinner som nylig deltok på det intensive programmet i Bergen.

Google-sjef Tine Austvoll Jensen mener at mangel på forbilder, nettverk og finansiering er utfordrende.

– Kvinner som har hatt kvinnelige gründere tett rundt seg har større sannsynlighet for å bli det selv. I tillegg er kvinner gjerne mer opptatt av skulle identifisere seg med ideen sin, sier hun.

Tine Austvoll Jensen forteller at rundt halvparten av befolkningen ikke kjenner en eneste kvinne som har startet egen bedrift. FOTO: FREDRIK SOLSTAD

– Helt tullete

Hordnes forteller at nettverket fra tiden i helsesektoren og rådgivningsbransjen har vært alfa og omega for henne. Når det gjelder kvinnelige forbilder kan hun gjerne være til inspirasjon selv.

– Jeg har to døtre og en sønn. Det er viktig for meg å vise at det faktisk er mulig å lykkes om man bestemmer seg. Særlig døtrene mine, for statistikken er klar.

Gründeren tror at kvinner gjerne er mindre risikovillige og vektlegger andre ting enn menn. Hordnes synes det er rart at Norge henger etter når det gjelder kvinnelige gründere.

– Det er helt tullete, og det må vi gjøre noe med!

Publisert: 29. juni 2022 12:11

Oppdatert: 1. juli 2022 10:12