Dynamon AS er et teknologiselskap som ble startet i mars 2022. Dynamon består i dag av Hilde, Christer, Siv, Mari, Julie og et dedikert utviklerteam. Vårt team består av sykepleiere, ledere, økonomer, arkitekter, utviklere, testere og mange andre fagområder, som samarbeider for å levere de beste løsningene for våre kunder. Vi tror på å skape en inkluderende og positiv arbeidsplass der alle får mulighet til å utfolde seg og vokse innen sine fagfelt, og samtidig lære seg nye fagområder. I tillegg til vårt profesjonelle fokus, setter vi pris på å ha det gøy på jobben. Vi håper at vår personlige tilnærming skinner gjennom i alt vi gjør, og vi gleder oss til å være en del av din reise til å forenkle og effektivisere turnusarbeid.

Vi har utviklet Dynamon; en skybasert tjeneste (Software-as-a-Service). Dette betyr at du får tilgang til Dynamon via nettleseren. Skybaserte tjenester er kostnadseffektive alternativ til den tradisjonelle IT-distribusjonen der du må kjøpe eller bygge egen IT-infrastruktur, installere programvaren selv, konfigurere applikasjoner og ha en IT-avdeling for å vedlikeholde alt sammen.  

Dynamon er bygget i Bergen, og utviklet med bakgrunn i innsikt og erfaring med utarbeidelse av turnus. Dynamon erstatter ikke turnusprogrammene i markedet i dag, men fungerer som et støtteverktøy for ledere som skal utarbeide turnus. Dynamon forenkler, fornyer og effektiviserer det manuelle arbeidet med utarbeidelse av turnus. Dynamon vil også bidra til bedre forståelse knyttet til tilgjengelige ressurser og hvordan ansatte kan brukes på best mulig måte i driften.

Vi samarbeider med alle organisasjoner innen offentlig og privat sektor som organiserer ansatte i turnus, og som vil forbedre måten de jobber for å lage gode turnuser med minimal tidsbruk.

I Dynamon arbeider vi med ekspertise og erfaring for å identifisere en turnusplan av god kvalitet. Hver av disse egenskapene blir omformet i egenutviklede algoritmer og integrert i en matematisk modell. Vi har laget teknologien som bruker modellen, og denne kjører søk etter den beste løsningen ved bruk av AI (kunstig intelligens). Dynamon søker gradvis etter bedre og bedre løsning til den finner den beste turnusplanen som presenteres for brukeren.

Vår historie

I 2013 startet Hilde som leder i kommunehelsetjenesten. Hun fikk for første gang ansvar for å utarbeide turnus for et sykehjem med rundt 115 ansatte og tre nye avdelingsledere. Forventningene fra de ansatte var enorme. De ansatte hadde behov relatert til familiesituasjon, livsfase og døgnrytme, samt plassering av fridager eller liknende. Avdelingene måtte dekke vakter med en gitt bemanning, samt kvalifisert faglig kompetanse som var innenfor budsjett. Brukerne i avdelingene hadde også behov relatert til turnusen med hensyn til kontinuitet, forutsigbarhet og behandling.

Arbeidsprosessen med utarbeidelse av turnus hadde ikke endret seg siden en fikk turnusprogram og Excel i begynnelsen av 2000-tallet. Arbeidet bestod i manuell punsjing av vaktkode for vaktkode. Arbeidet måtte gjøres innimellom leder- og driftsoppgaver. Hilde brukte derfor mange kveldstimer for å ferdigstille turnusen. Etter flere justeringer, samt gjennomgang av turnus med tillitsvalgte, ble turnusen endelig ferdig.

Arbeidsprosessen skulle gjennomføres fire ganger i året i tillegg til utarbeidelse av hjelpeturnuser i forbindelse med høytider. Turnusarbeid krevde mye administrasjon av henne. Når skulle hun få tid til å lede? Det tidkrevende arbeidet fikk Hilde til å reflektere over at arbeidsoppgaven måtte kunne løses på en annen måte.

I desember 2019 bestemte Hilde seg for at hun hadde utarbeidet sin siste manuelle turnus. Teknologien var kommet langt nok til at det kunne tas i bruk verktøy for å automatisk utarbeide turnus. Dette kunne erstatte den manuelle prosessen med å legge inn vaktkoder.

Dynamon ble startet i mars 2020. I dag består består Dynamon av Hilde, Christer, Siv, Mari, Julie og et norsk utviklerteam. Sammen utgjør vi et knallbra team med felles mål. Hver dag jobber vi for at turnus skal bli så enkelt som mulig – samtidig som vi har det gøy på jobb. Turnus må kunne gjøres raskt og enkelt.

Vi ønsker å forenkle og effektivisere arbeidet med utarbeidelse av turnus. Dermed frigjør vi tid for ledere og gir bedre turnuser for ansatte. Vi tror at Dynamon kan bidra til å gi bedre helsetjenester ved at flere helsepersonell fortsetter å arbeide i helsesektoren i årene som kommer

Bli kjent med oss

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for dere?

Hilde Ulvik Hordnes

Daglig leder

Hilde er utdannet sykepleier og økonom og har en master i helseledelse. Hun har jobbet både som leder i kommunehelsetjenesten og som prosjektleder i mange helserelaterte prosjekter innen ulike fagområder i helsesektoren Hilde motiveres av å frigjøre tid for ledere slik at de kan lede og ikke bare administrere i hverdagen! Hun betegner seg som en “turnusnerd”, og elsker en god diskusjon rundt turnus og de viderverdigheter som turnus skaper.

Tlf. 952 61 218

Christer Pedersen

Teknisk leder

Christer er utdannet kreftsykepleier med master i helse- og sosialinformatikk. Han har lang og allsidig erfaring innen spesialist- og primærhelsetjenesten, og har hatt ulike ansvar og roller som blant annet leder, systemansvarlig, rådgiver og virksomhetsarkitekt. Christer trives i skjæringspunktet mellom forretning og IKT. Han tar gjerne en prat rundt hva vi kan bidra med for å effektivisere din virksomhet.

Tlf. 917 45 631

Siv Heldal

Leder opplæring og fagutvikling

Siv er utdannet sykepleier og pedagog, og har lang erfaring som leder i eldreomsorg. Hun har blant annet vært med på å bygge opp et sykehjem med 90 beboere helt fra bunnen av, og besitter en unik kompetanse i organisering og drift både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Siv er sannsynligvis den du møter når du skal ta i bruk Dynamon, og dersom du har spørsmål til ulike falsetter i turnus. Hun motiveres av å bidra til å forenkle hverdagen for ledere, og elsker en god latter!

Tlf. 915 83 681

Mari Helén Hvidsten

Key Account Manager

Mari er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring. Hun har jobbet mange år som leder i spesialisthelsetjenesten, og vært prosjektdeltaker i ulike kvalitetsforbedringsprosjekter. Mari motiveres av å forenkle ledernes hverdag, så de får tid til å faktisk lede. Hun betegner seg selv som en ekte "turnusnerd", og trives med å utforske de ulike aspektene ved turnusplanlegging. Hun liker å dykke ned i materien og løse matematiske utfordringer for å sikre at turnusene fungerer optimalt. Hvis dette kan bidra til å forbedre arbeidsflyten og effektiviteten for ledere, slik at de kan fokusere mer på å lede, har Mari lyktes.

Tlf. 980 88 872

Julie Ulvik Hordnes

Administrasjon

Julie studerer til en Master i økonomi og ledelse ved Copenhagen Business School, og har erfaring fra salg og digital markedsføring.  I Dynamon bidrar Julie til at teamet har de administrative verktøyene og arbeidsprosessene de trenger for å jobbe på en effektiv måte, og på den måten frigjøre tid til det som er gøy - å jobbe med kundene!