Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Dynamon er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.


Behandlingsansvar

Dynamon er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Dynamon er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på info@dynamon.no


Når samler Dynamon inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har bestilt lisens for å bruke skytjenesten Dynamon.
 • Du har sendt oss en henvendelse.
 • Du har meldt deg på webinar.
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
 • Du har bestilt kurs eller rådgivning.
 • Du besøker vår hjemmeside dynamon.no
 

Vi kan også motta opplysninger om deg fra når en organisasjon/bedrift har bestilt lisens til deg for å bruke skyløsningen vår.

All infrastruktur og data er lokalisert innenfor EU/EØS eller land som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutning.


Besøk på våre nettsider

Statistikk

Vi har en personvernvennlig statistikkløsning på dynamon.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden. Statistikken inneholder forskjellige variabler, slik som hvor mange som har besøkt de ulike sidene og når. All statistikken er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.


Andre behandlinger av personopplysninger

Abonnere på nyhetsbrev

Dynamon sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Vi behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Bestilling av rådgivning og kurs

Via nettsiden kan du spørre oss om å holde kurs eller rådgivning for din virksomhet. Vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Opplysningene lagres i inneværende og påfølgende år. Formålet er å administrere kurs, holde oversikt over og følge opp gjennomførte foredrag og utarbeide anonym statistikk for rapportering og fremtidige prioriteringer.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere, holde oversikt over og følge opp kurs og utarbeide statistikk.

Påmelding til arrangementer eller webinar

Noen ganger er det mulig å melde seg på arrangementer eller webinar på dynamon.no.

Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn, stilling, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis arrangementer og webinar på en god måte.

 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til info@dynamon.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

 • Innsyn i egne opplysninger – Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering av personopplysninger – Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Sletting av personopplysninger – I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger – I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
 • Dataportabilitet – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger – Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.