Forberedelser til ny turnus, hva må jeg tenke på?

Dato: 20. august 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

I dette webinaret vil vi dykke litt ned i hvordan du kan få til en så enkel utarbeidelse av turnus som mulig.

 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Turnusmatematikk

Dato: 3. september 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi presentere hva som er viktig å tenke på når en skal utarbeide turnus. 

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

KI-turnus i praksis

Dato: 17. september 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan kunstig intelligens (KI) kan forenkle og effektivisere utarbeidelse av turnus.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Helsefremmende turnus - hvordan får vi det til?

Dato: 1. oktober 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret ser vi nærmere på hva som ligger i helsefremmende turnus, og hvilke grep vi kan gjøre for å utarbeide helsefremmende turnuser for ansatte.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Elefanten i rommet, hvor går grensen for tilpasninger for ansatte?

Dato: 15. oktober 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på når tilpasninger til ansatte påvirker kvaliteten på turnus.

Vi deler også våre erfaringer fra dette området.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Sykepleier på topp, hvordan påvirker dette driften i avdeling?

Dato: 29. oktober 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan organisering av sykepleier i team eller på “på topp” vil påvirke driften i avdeling.

Vi deler også våre erfaringer fra dette området.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Langvakter i turnus, løser dette bemanningsutfordringene?

Dato: 12. november 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret går vi gjennom hvordan langvakter påvirker bemanningsbehovet, og hvilke fordeler og ulemper innføring av langvakter kan ha.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Oppgavedeling, hvordan påvirker dette driften i en avdeling?

Dato: 26. november 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan oppgavedeling påvirker driften i avdeling. Vi vil legge vekt  på hva som ligger i begrepet oppgavedeling, og hvordan dette kan påvirke driften i hverdagen

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Hvordan motivere ansatte til å bidra til en god turnus?

Dato: 10. desember 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 60 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

Beskrivelse kommer…

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊