Langvakter i turnus, løser dette bemanningsutfordringene?

Dato: 5. mars 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 
I dette webinaret går vi gjennom hvordan langvakter påvirker bemanningsbehovet, og hvilke fordeler og ulemper innføring av langvakter kan ha.
 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Helsefremmende turnus, hvordan får vi det til?

Dato: 4. april 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 
I dette webinaret ser vi nærmere på hva som ligger i helsefremmende turnus, og hvilke grep vi kan gjøre for å utarbeide helsefremmende turnuser for ansatte.
 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Oppgavedeling, hvordan påvirker dette driften i en avdeling?

Dato: 7. mai 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan oppgavedeling påvirker driften i avdeling. Vi vil legge vekt  på hva som ligger i begrepet oppgavedeling, og hvordan dette kan påvirke driften i hverdagen

Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Sykepleier på topp, hvordan påvirker dette driften i avdeling?

Dato: 28. mai 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan organisering av sykepleier i team eller på “på topp” vil påvirke driften i avdeling.

Vi deler også våre erfaringer fra dette området

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Elefanten i rommet, hvor går grensen for tilpasninger for ansatte?

Dato: 11. juni 2024
Klokkeslett: 11:00
Varighet: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis

I dette webinaret vil vi se nærmere på når tilpasninger til ansatte påvirker kvaliteten på turnus.

Vi deler også våre erfaringer fra dette området.

Dere vil få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊

Tidligere webinar