Langvakter i turnus - Løser dette bemanningsutfordringene?

Dato: 18. april
Klokkeslett: 11:00
Varighet på webinaret: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan langvakter i turnus påvirker turnuser. 

 

Vi vil legge vekt på følgende områder:

  • Hvordan påvirker langvakter bemanningsbehovet?
  • Hvilke fordeler og ulemper gir langvakter i turnus?
 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊
 

Helsefremmende turnus - hvordan får vi det til?

Dato: 23. mai
Klokkeslett: 11:00
Varighet på webinaret: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

I dette webinaret vil vi se nærmere på hva som ligger i helsefremmende turnus, og hvilke grep vi kan gjøre for å utarbeide helsefremmende turnuser. 

 

Vi vil legge vekt på følgende områder:

  • Hva er helsefremmende vakter?
  • Hvordan kan vi ta hensyn til dette i utarbeidelse av turnus?
 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊
 

Turnusarbeid - Når skal jeg få tid til å lede?

Dato: 13. juni
Klokkeslett: 11:00
Varighet på webinaret: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

Å være leder innbefatter å ha mange ulike oppgaver. I dette webinaret vil vi dykke litt ned i hvordan turnusarbeid påvirker lederrollen. Både tiden vi bruker på utarbeidelse av turnus, men også hvordan ansattes opplevelse av gode og dårlige turnuser påvirker lederrollen 

 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊