Webinar - Oppgavedeling - hvordan påvirker dette driften i avdeling?

Dato: 24. oktober
Klokkeslett: 11:00
Varighet på webinaret: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

I dette webinaret vil vi se nærmere på oppgavedeling i drift hvordan påvirker dette driften i avdeling.

 
Vi vil legge vekt på følgende områder:
  • hva ligger i oppgavedeling i hverdagen?
  • hvordan kan dette påvirke driften i avdeling?
 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊
 

Webinar - Erfaringer med bruk av Dynamon i sykehus og kommune

Dato: 14. november
Klokkeslett: 11:00
Varighet på webinaret: 40 minutter
Kostnad for å delta – Gratis
 

I dette webinaret vil vi dele erfaringer fra bruk av Dynamon i sykehus og kommune.

 
Dere vil også få kort presentert hvordan Dynamon kan forenkle og effektivisere turnusarbeidet for dere.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av webinaret.
 
Vi gleder oss til å se deg på webinar!
 
Hilsen Dynamon teamet 😊